Language: English Български

Бродиращи машини

 


Флат машини

Шапкови машини

Машини за
непрекъснати материи

Ченилни машини

Машини за пришиване на
ширит/лента

Допълнителни опции

Основни функции

 • Визуализация на паметта за дизайни
  Използуването на голям LCD дисплей е полезно за визуализация при избор на дизайн за бродерия.
 • Мащабиране и Ротация на дизайна
  Дизайните могат да се мащабират в интервала от 50% до 200% през 1%. Те могат да се ротират във всяка посока или ъгъл през 1º
 • Изместване на рамката
  Рамката може да се премести до определена позиция ръчно или автоматично (изисква данни в дизайна) за смяна на гергеф или изрязване на апликации например.
 • Обхождане на дизайна по периферията без бод
  Чрез тази функция може да се обходи дизайна по периферията и централния кръст. Това е много удобно при намиране на позицията на гергефа/рамката.
 • Капацитет на паметта
  Съхранява до 1 000 000 бода или 99 дизайна
 • Компенсация на “Satin” бодове
  Дължината на “Satin” бодовете може да се увеличи или намали
 • Автоматично рязане и автоматична смяна на цвят
  Машината може да бъде установена в режим за автоматично или ръчно рязане на горен/долен конец и смяна на цвета според данните на дизайна и машинните настройки.
 • Автоматично откриване на скъсан конец
  Машината автоматично спира при скъсване на горния или при скъсване или свършване на долния конец.
 • Автоматичен контрол на скоростта
  Скоростта на бродерия се контролира в зависимост от характеристиките на бодовете на дизайна, максимална скорост до 750-850 бода/минута, най-висока скорост може да се увеличи до 750-1000 бода/минута.
 • USB конектор (по поръчка)
  Добавяне на USB конектор за включване директно на U диск, с голям капацитет, висока скорост на четене и запис го прави по-удобен.
 • Голяма гъвкавост
  Подходящ за Tajima(.DST), Barudan(.DSB) и ZSK(.DSZ) бродировъчни файлови формати.
 • Редакция на дизайна
  Данните на дизайна могат да се редактират при всеки 1 бод(вмъкване, изтриване или код за смяна на цвят, стоп и скок)
 • Автоматично повторение на бродерията
  Заради скъсан конец, някои от главите могат да пропуснат част от бродерията. Машината има функция за връщане до точката на прекъсване и повторение на бродерията. Връщането на иглата назад няма ограничение за общия дизайн. Той може да се върне обратно до началната точка, когато се комбинират дизайни.
 • Визуализация на параметрите на дизайна
  За различни нужди, потребнителя може да избере да визуализира параметрите на бродерията със букви с по-голям размер
 • Много-езична система
  Системата поддържа различни езици, което би било много удобно за различните потребители.